Hoidatko päivittäin läheisesi asioita? Saako läheisesi sairaus tai vamma keskeisen sijan elämässäsi? 
Oletko jatkuvasti hälytysvalmiudessa? Oletko unohtanut oman minuutesi ja omat harrastuksesi? 
Onko sukulaisuussuhde muuttunut hoitosuhteeksi? Kaipaatko vertaistukea? 

Jo yhteenkin kysymykseen myöntävästi vastaamalla voi katsoa olevansa omaishoitaja. 
Omaishoidolla tarkoitetaan pitkäaikaissairaan, vammaisen tai iäkkään omaisen tai läheisen auttamista. Omaishoito voi olla satunnaista apua tai edellyttää ympärivuorokautista hoitoa tai huolenpitoa. 
Suomessa on n. 350 000 henkilöä, jotka pääasiallisesti auttavat omaistaan tai läheistään. 
Sitovista ja vaativista hoitotilanteista  n. 50 000 on virallisen tuen piirissä. 
Etelä-Karjalan alueella omaishoidontukea saa vuosittain n. 1600 omaishoitajaa.


Yhdistystoiminta

Etelä-Karjalan Omaishoitajat ry:n päätehtävänä on toimia omaishoitajien tuki- ja edunvalvontajärjestönä toiminta-alueellaan.  Yhdistystoiminnan kautta saa ohjausta, vertaistukea, virkistystä ja voi osallistua erilaisiin retkiin ja tapahtumiin ja toimia vapaaehtoisena. 

 Lisäksi  yhdistyksen palveluksessa on omaishoidon lomittaja, jonka tehtäviin kuuluvat: Omaishoidon lomitus, kotiapu, kevyet siivoukset, seuranpito, asiointiapu, kerhot ja ryhmät. (Lomituspalvelu on toistaiseksi tauolla, tilanne alkuvuosi 2024.)
⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠
Yhdistyksen hallitusjäsenet v. 2024: 
Merja Paatos pj,  Natalja Svidkovskaja , Raila Hulkkonen, Leena Härkönen, Kaarina Kesseli, Kirsti Marttinen, Kai Siltanen, Airi Vainikka ja Pirjo Kalpio. 


Yhdistyksemme toiminta ja palvelut ovat kaikille avoimia  eivätkä edellytä 
yhdistyksen jäsenyyttä tai omaishoidon sopimusta.

OmaisOiva-toiminta

Yhdistyksen perustoiminnan lisäksi omaishoitoperheiden jaksamista tuetaan kohdennettuna lähialuetoimintana Etelä-Karjalan alueella OmaisOiva-toiminnan kautta eli tiedottamisella, neuvonnalla, vertaistoiminnalla ja valmennusten avulla, myös etänä. Tavoitteet: 1) Ennaltaehkäisevä tuki, 2) Arjen hyvinvoinnin tuki ja 3) Yhteisötuki.  

Toimintaa tuetaan sosiaali– ja terveysministeriön avustuksella.

Toimimme aktiivisesti ja säännöllisesti koko maakunnan alueella; esimerkiksi omaishoitajien vertaistapaamisia järjestetään jokaisessa toiminta-alueemme kunnassa  kuukausittain (paitsi heinäkuussa).